INFORMACJE
Historia
Patron
Pracownicy
Dokumenty
Projekty i programy

ORGANIZACJA
Organizacja roku szkolnego
Plan lekcji
Zajęcia dodatkowe
Wykaz podręczników
Biblioteka szkolna
Pedagog
Świetlica
Samorząd uczniowski

DLA RODZICÓW
Rada Rodziców
Konsultacje nauczycieli
Do poczytania

Projekt edukacyjny w gimnazjum

Media o nas

PROGNOZA POGODY

 

POLECAMY

 

ODWIEDZIŁO NAS

Liczniki

OSÓB

NAUCZYCIELE

ZATRUDNIENI W ZESPOLE SZKÓŁ:

 

 1. DYREKTOR mgr Beata Puchalska - język angielski, zajęcia rewalidacyjne

 2. ZASTĘPCA DYREKTORA mgr Irena Mazurkiewicz- kształcenie zintegrowane, zajęcia rewalidacyjne

 3. mgr Renata Osiowa - pedagog szkolny

 4. mgr Wioletta Krakowska - kształcenie zintegrowane

 5. mgr Małgorzata Wilk - Korecka - przedszkole

 6. mgr Agnieszka Krakowska - przedszkole, zajęcia rewalidacyjne

 7. mgr Beata Ziemba - kształcenie zintegrowane, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 8. mgr Maria Węgrzynowska - kształcenie zintegrowane, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 9. Ks. Łukasz Czaja - religia

 10. mgr Bogumiła Jagielik - Waleszczyńska - religia

 11. mgr Anna Drostek - język polski, bibliotekarz

 12. mgr Angelika Malmuk - język polski

 13. mgr Aneta Jamrozik - język polski

 14. mgr Beata Wacko - matematyka

 15. mgr Lucyna Guminiak - matematyka

 16. mgr Joanna Podolak - Słoma - kształcenie zintegrowane, matematyka

 17. mgr Bogumiła Mongard - informatyka, język angielski

 18. mgr Barbara Urbańska - Siuta - język angielski

 19. mgr Magdalena Kucab - język angielski

 20. mgr Małgorzata Wrzesień - fizyka, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa, bibliotekarz, doradca zawodowy

 21. mgr Iwona Pichitko - geografia, historia, WOS, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 22. mgr Agata Napiórkowska - historia, WOS, świetlica (urlop)

 23. mgr Janusz Matwijów - historia, WOS

 24. mgr Krystyna Bereza - przyroda, biologia

 25. mgr Marta Mikrut - plastyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne

 26. mgr Jadwiga Nowosiad - muzyka, rytmika

 27. mgr Arkadiusz Zawalski - wychowanie fizyczne

 28. mgr Bernard Gil - język niemiecki

 29. mgr Justyna Ciechuń - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, świetlica

 30. mgr Maria Mirek - wychowanie fizyczne, świetlica

 31. mgr Agnieszka Kos - Domka - logopeda

PRACOWNICY OBSŁUGI

p. Maria Bartoszek

p. Anna Goń

p. Elżbieta Lonc

p. Agata Maziarek

p. Eugeniusz Wróbel

 

SEKRETARIAT

mgr Elżbieta Drabik

mgr Ilona Wróbel

 

SZKOŁA FILIALNA

 1. KIEROWNIK mgr Ewa Szepelak - kształcenie zintegrowane

 2. mgr Małgorzata Skupień - kształcenie zintegrowane, zajęcia rewalidacyjne

 3. mgr Anna Bester - Nowak - kształcenie zintegrowane, zajęcia rewalidacyjne

 4. mgr Aldona Sondej - przedszkole

 5. mgr Sylwia Grabas - przedszkole

 6. Ks. Piotr Petka - religia

PRACOWNICY OBSŁUGI

p. Anna Zgryźniak

 

PRZEDSZKOLE

 1. mgr Paulina Paszczyńska

 2. mgr Katarzyna Knap

 3. Justyna Jelińska-pomoc nauczyciela

 

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

p. Małgorzata Łańko