INFORMACJE
Historia
Patron
Pracownicy
Dokumenty
Projekty i programy

ORGANIZACJA
Organizacja roku szkolnego
Plan lekcji
Zajęcia dodatkowe
Wykaz podręczników
Biblioteka szkolna
Pedagog
Świetlica
Samorząd uczniowski

DLA RODZICÓW
Rada Rodziców
Konsultacje nauczycieli
Do poczytania

Projekt edukacyjny w gimnazjum

Media o nas

 

PROGNOZA POGODY

 

POLECAMY

 

ODWIEDZIŁO NAS

Liczniki

OSÓB

NAUCZYCIELE

ZATRUDNIENI W ZESPOLE SZKÓŁ:

 

 1. DYREKTOR mgr Beata Puchalska - język angielski, zajęcia rewalidacyjne

 2. ZASTĘPCA DYREKTORA mgr Irena Mazurkiewicz- kształcenie zintegrowane, zajęcia rewalidacyjne

 3. mgr Renata Osiowa - pedagog szkolny

 4. mgr Wioletta Krakowska - kształcenie zintegrowane

 5. mgr Małgorzata Wilk - Korecka - przedszkole (urlop)

 6. mgr Angelika Malmuk - przedszkole

 7. mgr Agnieszka Krakowska - kształcenie zintegrowane, zajęcia rewalidacyjne

 8. mgr Beata Ziemba - kształcenie zintegrowane, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 9. mgr Maria Węgrzynowska - przedszkole, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 10. Ks. Piotr Piskorz - religia

 11. mgr Bogumiła Jagielik - Waleszczyńska - religia

 12. mgr Anna Drostek - język polski, bibliotekarz

 13. mgr Stanisława Wiater - język polski

 14. mgr Aneta Jamrozik - język polski, wychowanie do życia w rodzinie

 15. mgr Beata Wacko - matematyka, informatyka

 16. mgr Lucyna Guminiak - matematyka

 17. mgr Joanna Podolak - Słoma - kształcenie zintegrowane, matematyka

 18. mgr Bogumiła Mongard - matematyka, język angielski, informatyka

 19. mgr Barbara Urbańska - Siuta - język angielski

 20. mgr Magdalena Kucab - język angielski

 21. mgr Małgorzata Wrzesień - fizyka, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa, bibliotekarz, doradca zawodowy

 22. mgr Iwona Pichitko - geografia, historia, WOS, świetlica

 23. mgr Agata Napiórkowska - historia, WOS, świetlica

 24. mgr Krystyna Bereza - przyroda, biologia (urlop)

 25. mgr Ewelina Trytek - przyroda, biologia

 26. mgr Marta Mikrut - plastyka, technika, świetlica, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne

 27. mgr Jadwiga Nowosiad - muzyka, rytmika, zajęcia artystyczne

 28. mgr Arkadiusz Zawalski - wychowanie fizyczne

 29. mgr Bernard Gil - język niemiecki

 30. mgr Justyna Ciechuń - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

 31. mgr Maria Mirek - wychowanie fizyczne

 32. mgr Magda Piliszko - logopeda (urlop)

 33. mgr Iwona Siwak - logopeda

 34. mgr Agnieszka Kos - Domka - logopeda

PRACOWNICY OBSŁUGI

p. Maria Bartoszek

p. Anna Goń

p. Elżbieta Lonc

p. Agata Maziarek

p. Eugeniusz Wróbel

 

SEKRETARIAT

mgr Elżbieta Drabik

mgr Ilona Wróbel

 

SZKOŁA FILIALNA

 1. KIEROWNIK mgr Ewa Szepelak - kształcenie zintegrowane, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 2. mgr Małgorzata Skupień - kształcenie zintegrowane, zajęcia rewalidacyjne

 3. mgr Anna Bester - Nowak - kształcenie zintegrowane, zajęcia rewalidacyjne

 4. mgr Aldona Sondej - przedszkole

 5. mgr Sylwia Grabas - przedszkole

 6. Ks. Piotr Petka - religia

PRACOWNICY OBSŁUGI

p. Anna Zgryźniak

 

PRZEDSZKOLE

 1. mgr Paulina Paszczyńska

 2. mgr Katarzyna Knap

 3. Justyna Jelińska-pomoc nauczyciela

 

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

p. Małgorzata Łańko

 


Zespół Szkół w Pawłosiowie, Pawłosiów 87, 37-500 Jarosław

tel. 16 6219026, e-mail: pawlosiowszkola@wp.pl